o nama

Udruga za promicanje glazbene kulture "Prijatelji glazbe" neprofitna nevladina organizacija osnovana 2011. godine. Ciljevi Udruge su buđenje glazbenih interesa kod djece i mladih, organizacija kulturno-zabavnih sadržaja, potpora djeci i mladima u osiguravanju kulturnih, te glazbeno scenskih sadržaja, okupljanje i druženje djece i mladeži, te aktivno organiziranje njihovog slobodnog vremena.

 

Promicanjem glazbene kulture kod mladog naraštaja želimo poticati djecu da u sebi  prepoznaju i hrabro razvijaju  vlastite talente te osjete snagu  neograničene kreativnosti.

Udruga u svom radu provodi aktivnosti poput :

- glazbenih radionica za djecu i mlade

- potiče na posjećivanje  kazališnih predstava  i koncerata  te praćenje istih on line

-organizacija humanitarnih koncerata te glazbenih predstava 

-povezivanje  glazbe s  ostalim granama umjetnosti ples, gluma, kazalište i film 

-obrada zvuka korištenje računalnih programa

Sheet%20music%20on%20music%20stand_edite

Glazba daje dušu svemiru,

krila umu, let mašti i život svemu što postoji.

- Platon

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Prijatelji Glazbe