Gaming%20Headphones_edited.jpg

Gdje riječi ne vrijede, glazba progovara.

Media@Music  projekt  osmišljen je  idejom  povezivanja mladih ljubitelja glazbe  bez obzira na stupanj i vrstu glazbenog obrazovanja.
 

Današnje nam moderno doba nezaustavljivim razvojem tehnologije  omogućava  na vrlo jednostavan način brz pristup  sadržajima i alatima potrebnima za kreiranje novih audio-vizualnih proizvoda. Pojavom interneta  glazba je postala sveprisutna u svakom trenutku i na svakom mjestu na svijetu.
 

Ovladavanjem tehnikama snimanja audio sadržaja,  uređivanjem i produciranjem  istog ulazimo u svijet koji je još nedavno bio  nedostižan san – digitalni svijet glazbenog  ili filmskog studija.
 

- Hans Christian Andersen

Online%20Class%20_edited.jpg

Edukacija je kod nas u službi neograničene kreativnosti i zabave. 

NAZIV PROJEKTA:

Music@Media@Za djecu i mlade

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga Prijatelji glazbe

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt je nastavak dosadašnjih napora Udruge da uključe što veći broj korisnika u svoje planirane aktivnosti. Cilj je razviti i provesti online umjetničke programe koji omogućuju aktivno uključivanje što većeg broja djece i mladih. Utjecaj glazbe značajan je faktor u formiranju bliskih odnosa i prijateljstava kod djece i adoloscenata, a glazba je jedan od najmoćnijih medija u komunikaciji s djecom i mladima te ima pozitivan utjecaj na socijalni i intelektualni razvoj. Dokazano je da slušanje glazbe i sviranje nekog instrumenta pozitivno utječe na razvoj moždanih funkcija. Projekt  je usklađen sa ciljevima Europske strategije Europa 2020, koji su povezani s Milenijskim ciljevima razvoja, a

ciljna skupina ovog projekta su mladi i djeca u riziku od socijalne isključenosti.

CILJEVI:

Povezivanje djece i mladih slicnih interesa, poticanje interesa za samostalno stvaranje glazbe na kreativan i zabavan način koristenjem multimedijskih sadržaja.

 

CILJNA SKUPINA:

40 djece i mladih  do 25 godina s područja RH

OČEKIVANI REZULTATI:

80 dana provedenih radionica; razvijena 2 online programa:

1) edukativni program stvaranja glazbe korištenjem audiovizualnih tehnologija i programa

2) edukativni program stvaranja glazbe korištejem alternativnih izvora zvuka

 

RAZDOBLJE PROVEDBE:

15.02.2021.-15.02.2022.

 

UKUPNA VRIJEDNOST:

482.947,81kn

 

IZNOS SUFINANCIRANJA EU:

410.505,64kn

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA:

www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT music@media@Za djecu i mlade

- Udruga Prijatelji glazbe

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Prijatelji Glazbe